bransjemåling

Stabilt høyt for revisjon – tilbakegang for bemanningsbransjen

EPSI Rating har ila våren målt hvor tilfredse norske bedrifter er med revisjon, regnskap og bemanningstjenester. Resultatene viser at revisjonsselskapene fortsatt presterer meget godt. Regnskapsbyråene får også gode tilbakemeldinger, mens tilfredsheten med bemanningsselskapene faller tilbake.

Med en gjennomsnittlig kundetilfredshet på 77 poeng er det tydelig at revisjonsselskapene leverer tjenester av høy kvalitet. Som ved tidligere målinger er det fortsatt slik at det er de mellomstore og små revisjonsselskapene som får den beste tilbakemeldingen. Mens de største byråene (BDO, Deloitte, EY, KPMG og PwC) samlet sett får en kundetilfredshet på 75, får de mellomstore og mindre byråene en kundetilfredshet på hele 79.

Regnskapsførerne presterer også godt, men faller noe tilbake fra i fjor. Allikevel er det fortsatt slik at over halvparten av bedriftene meget godt tilfredse med sine regnskapsbyrå.

Når det gjelder bemanningsbyråene viser studien at kundetilfredsheten har svekket seg betydelig. En kundetilfredshet på 63 er den laveste KTI’en som er målt siden målingen startet tilbake i 2011. Nedstengingen av samfunnet ifm koronakrisen har påvirket aktiviteten i bransjen. Dette i kombinasjon med noe mindre fleksibilitet i forholdet mellom kunde og leverandør (som resultat av endringer i rammevilkårene for bemanningsbyråene) har svekket kundeopplevelsen for bransjen under ett.

Om studien:
Norstat gjennomførte datainnsamlingen i perioden 26. mai til 5. juni. Totalt ble det gjennomført drøyt 600 intervjuer.