Fortsatt tydelige geografiske forskjeller i kundetilfredsheten

Nå som 2020 er godt i gang har vi i EPSI Rating sett tilbake på kundetilfredshetsåret 2019. Totalt sett ble over 20.000 kunder av ulike produkter og tjenester intervjuet. Vi har, i samarbeid med Norstat, vært i kontakt med kunder rundt omkring i hele landet. Fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord har kunder kommet med sine tilbakemeldinger om deres leverandører. Når vi setter alt dette sammen, ser vi noen tydelige geografisk forskjeller i kundetilfredsheten.

Minst fornøyd i nord, mest fornøyd i sør

Vedd en oppdeling av tallmaterialet basert på fylker ser vi klare variasjoner. De som helt nord i landet oppgir at de er mindre fornøyde med sine leverandører enn hva tilfellet er i resten av landet. De som bor i Agder uttrykker totalt sett den høyeste tilfredsheten. Kundetilfredsheten i Agder, det «glade Sørlandet», er på 72,6.

For Østlandet (Viken, Oslo og Innlandet) viser tilbakemeldingene at kundetilfredsheten er relativ homogen mellom de ulike fylkene.

By mot land

EPSI har også sett nærmere på forskjellen mellom by og land. Om vi sammenligner kunder som bor i de 100 største tettstedene i Norge opp mot de som ikke gjør det (resten), kommer det frem at folk som bor i disse tettstedene uttrykker en lavere kundetilfredshet og lojalitet enn resten.

Om vi studerer resultatene til de 10 største byene pluss Tromsø og Bodø, finner vi ganske markante forskjeller. Tilbakemeldingen viser at det er Drammenserne som er mest fornøyde med varer og tjenester, mens Tromsøværingene er minst tilfredse. Totalt sett opplever Tromsøværingene at deres leverandører både er noe vanskeligere å forholde seg til, de er mindre pålitelige og jevnt over fremstår som mindre interesserte i dem som kunder enn hva tilfellet er blant kunder bosatt i de andre byene.

Store forskjeller innad i Oslo

Den store datamengden muliggjør ytterligere analyse for Oslo. Det at det er store sosioøkonomiske forskjeller i Oslo er kjent, men EPSI analysen viser at det også er tydelige forskjeller i kundetilfredsheten mellom bydelene i Oslo. Den tydeligste forskjellen finner vi mellom Grorud og Frogner. De som bor i bydel Grorud er vesentlig mer fornøyde med varer og tjenester enn de som bor i bydel Frogner.

De som bor på Frogner har høyere forventninger til sine leverandører enn de som bor i de østre bydelene i Oslo. Det fremkommer videre at de som bor på Frogner i større grad klager til sine leverandører enn hva tilfellet er for de som bor på Grorud. Kunder bosatt i Frogner bydel opplever å få mindre valuta for pengene enn hva tilfellet er for de som bor på Grorud og i de østlige bydelene i Oslo.

Ønsker du å lese mer om kundetilfredshetsåret 2019, se her