Nyheter

Så fornøyde er vi med forsikringsselskapene

EPSI Rating har ferdigstilt en ny kundeundersøkelse av forsikringsbransjen i Norge. Både privatkundene og bedriftene uttrykker noe lavere tilfredshet med sine forsikringsselskaper enn i fjor. Tiltroen til forsikringsselskapene er fortsatt høy, men studien viser at kundene merker prisøkningene i bransjen. Frende scorer best i privatsegmentet, mens KLP er best på bedrift.

tilfredshet tv

Lite begeistring å spore blant kundene til tv-distributørene

Årets måling av tv-distributørene er den 10. i rekken. Studien viser at begeistringen for tv-distributørene uteblir. Bransjen under ett har en kundetilfredshet på 64,6 noe som er en relativt svak skår. Om vi ser resultatet i et historisk perspektiv så viser målingene fra EPSI at kundetilfredsheten har ligget på omtrent samme nivå helt siden 2010. Lojaliteten blant kundene er også svak. Nesten 40% av kundene svarer at de ikke ville ha valgt samme tv-distributør på nytt dersom de skulle velge i dag.

Utbredt misnøye blant bredbåndskundene

Kundeundersøkelsen fra EPSI Rating viser privatkundene er blitt mindre tilfredse med sitt bredbånd ila det siste året. Dette betyr at vi må helt tilbake til 2007 for å finne tilsvarende svake nivåer. Dette er et skuffende resultat med tanke på de investeringene som er gjort i infrastrukturen over de siste årene. Altibox klarer seg derimot bra, og er best på bredbånd for 10. gang på rad.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med
Fredrik Høst
+47 48 86 76 01
fredrik.host@epsi-norway.org

Følg oss på Linkedin

Kontakt oss hvis du ønsker mer informasjon eller om du ønsker å bestille en undersøkelse.

Send oss en beskjed så hører du fra oss snart.

2 + 5 = ?