Entries by Sindre Brochmann

Kundetilfredshet investering og sparing

Norske husholdninger har økt sine oppsparte midler siden pandemien kom til Norge, og flere har begynt å investere i aksjer og økt sin sparing i aksjefond. Men til tross for at nordmenn sparer mer, viser en ny studie fra EPSI at sparekundene ikke er spesielt tilfredse med disse investering- og spareløsningene. Mange oppgir at de […]

Strømnettstudien 2021

Elektrifiseringen av samfunnet fortsetter, og et godt og velfungerende strømnett er svært viktig i så måte. Behovet for mer strøm og ny nettkapasitet er økende, og dette stiller høyere krav og forventninger til nettselskapene. EPSI Rating har i løpet av høsten gjennomført en ny kundeundersøkelse blant nettselskapene. og undersøkelsen viser at kundetilfredsheten fortsetter å falle. […]