Entries by Sindre Brochmann

Dette er strømselskapene kundene er mest og minst fornøyde med 

Strømprisene har i løpet av 2022 nådd historisk høye nivåer i nesten hele Norge, og skapt store utfordringer for både privatpersoner og næringslivet. Dette har gjort strøm, krafteksport og energikrise til et hett politisk tema som har preget nyhetsbildet det siste året. Men hvilken effekt har denne strømkrisen hatt på kundenes tilfredshet med kraftleverandørene? Er […]

Dette er de minst og mest populære forsikringsselskapene

En flere år med synkende kundetilfredshet viser en fersk måling fra EPSI at norske forsikringskunder er blitt mer fornøyde over det siste året. Mens forsikringsselskapene ifølge kundene var for passive under pandemien, viser årets studie at aktørene har bedret kundekontakten og kundekommunikasjonen. I privatmarkedet er det Jbf som kan skilte med de mest fornøyde kundene, […]