Entries by Sindre Brochmann

Dette er kundenes dom over bankene 

AS Norge har det siste året vært preget av et høyt aktivitetsnivå og økonomisk vekst, men er nå inne i en periode med økende inflasjon, galopperende strømpriser, høyere renter og stagnerende boligpriser. Den økonomiske hverdagen er mer usikker, og det er klart at mange vil få en strammere økonomi fremover. Bankene spiller en viktig rolle […]

Pensjonsstudien 2022

BEGEISTRINGEN UTEBLIR  Det har de siste årene skjedd betydelige endringer i det norske pensjonssystemet. I privat sektor har det vært en massiv overgang fra ytelsesordninger til innskuddsordninger, noe som har ført til at ansvaret for tjenestepensjonen i langt større grad enn tidligere er overført til den enkelte. Et av målene med dette har vært å […]