Entries by Sindre Brochmann

BARNEHAGER OG FOLKEHØGSKOLER FÅR SOLIDE SKUSSMÅL

En ny studie av foreldre- og elevtilfredsheten med utdanningsløpet i Norge avdekker en del kvalitetsforskjeller. Undersøkelsen viser at det er barnehagene rundt om i Norge som nok en gang kan skilte med de aller beste tilbakemeldingene. Folkehøgskolene får også meget gode skussmål, og flertallet av elevene sier at de gjerne anbefaler venner til å ta et år på […]

Tesla fortsatt best på hurtiglading, men Eviny puster dem i nakken

Det nå registrert godt over 500.000 elbiler i Norge, og med det er Norge et av de landene som har kommet lengst i overgangen fra en fossil til en elektrisk bilpark. For at transformasjonen til en elektrisk bilpark skal være raskt, smidig og vellykket, er det viktig at norske elbilister har tilgang på gode ladeløsninger […]