• Det er et informasjonsbehov ute hos kundene som leverandørene må levere på.

    kraftleverandørene
  • kraftleverandørene

Strøm- og nettselskapene

Etter mange år med oppgang så faller tilfredsheten til norske strømforbrukere. Etter år med relativt høye strømpriser og mange strømbrudd er tilfredsheten med kraftleverandørene tilbake på nivået fra 2013. Kundetilfredsheten med nettselskapene går også tilbake.

RESULTATER FRA DEN SISTE UNDERSØKELSEN AV STRØM- OG NETTLEVERANDØRENE

Norge er i verdenstoppen i bruk av strøm, og myndighetene forventer at strømforbruket totalt sett vil øke i Norge. Men mens forbruket øker så viser en ny måling fra EPSI Rating viser at kundetilfredsheten svekker seg ytterligere. Norske strømforbrukere er noe mindre tilfredse med sine strømleverandører enn i 2018, og vesentlig mindre tilfredse sammenlignet med 2017.

Høyest kundetilfredshet hos LOS og Entelios

Det er i år LOS som kan skilte med de mest fornøyde strømkundene, mens kundene til Hafslund Strøm er de minst tilfredse. LOS kan vise til fremgang fra i fjor, og har blitt flinkere på å levere på de forventningene som kundene har, forklarer Høst. LOS er dessuten en ener på det å holde kundene godt informert om ting som påvirker kundeforholdet, og fremstår som en solid og pålitelig leverandør av strøm. Målingen viser videre at flertallet av strømkundene har en spotprisavtale, men kombinasjonen av høyere strømpriser og til dels store prissvingninger gjør at forutsigbarheten med en fastprisavtale gjør seg mer gjeldende. Kunder som har fastprisavtale har blitt mere tilfredse, og målingen viser for første gang at det er kunder på fastprisavtale som samlet sett de mest tilfredse.

Kundetilfredsheten i bedriftssegmentet er i mindre grad påvirket av de høye strømprisene. Til tross for dette er bedriftskundene fortsatt mindre tilfredse med strømleverandørene sine enn hva privatkundene er. Det er Entelios som har de mest fornøyde bedriftskundene. Entelios er enkle å forholde seg til, de evner å levere et strømprodukt som i stor grad passer kundenes behov, og Entelios er dessuten dyktige på å holde kundene godt informert om ting som er relevant for dem som strømkunde.

Kamp om kundene

Det er tøff konkurranse om kundene. Så mange som halvparten av alle privatkundene i Norge og 70 % av bedriftskundene svarer at de har blitt kontaktet av en konkurrent til sin nåværende strømleverandør i løpet av det siste året. I overkant av hver femte kunde svarer nå at de vurderer å bytte leverandør det kommende året, og på spørsmål om hvorfor de vurderer å bytte, oppgir det store flertallet at dette er på grunn av pris.

Høye strømpriser og strømbrudd preger opplevelsen av strømnettet

Målingen blant strømnettkunder viser at relativt høye strømpriser også preger inntrykket av nettselskapene.  Dette i kombinasjon med en rekke strømbrudd rundt om i landet gjør at tilfredsheten med strømnettet fortsetter å falle. Det er de mindre nettselskapene som gjør det best i denne målingen, men blant de målte nettselskapene er det NTE Nett som kommer best ut og har de mest fornøyde nettkundene. Agder Energi Nett har løftet seg kraftig etter fjorårets bunnplassering, og ligger i år godt over bransjesnittet. Trønder Energi Nett faller mye tilbake fra i fjor, og får med det den svakeste tilbakemeldingen i målingen.

Strømhandel i Norden

Tilsvarende kundeundersøkelser er også gjennomført i Sverige, Danmark og Finland. Resultatene viser at de kundetilfredsheten er ganske lik i de nordiske landene, men det det er Ola og Kari Nordmann som er mest fornøyde med strømleverandørene.

Om strømstudien 2019

Feltarbeidet er gjort av Norstat i perioden fra 10. september til 19. november. Totalt er det gjennomført drøyt 2100 intervjuer av privatkunder i alderen 18 – 79 år. I bedriftssegmentet er det gjennomført drøyt 800 intervjuer med bedrifter med én ansatt eller flere. For strømnett er det gjennomført nesten 900 intervjuer. Spørreskjemaene inneholder ca 60 spørsmål, og flertallet av spørsmålene besvares på en skala fra 1-10 der 1 er dårligst og 10 er best. Gjennomsnittlig intervjutid for studien var ca 12 minutter. Tilsvarende studie er gjennomført i Sverige, Danmark og Finland.

Generelt sett så har bransjer og bedrifter med en kundetilfredshetsskår under 60 store vanskeligheter med å motivere kundene til å bli, mens resultater over 75 peker på en sterk relasjon mellom leverandør og kunde. Videre så kan man si at forskjeller på 2,5 indekspoeng eller mer er signifikante. EPSI bruker 95 % signifikansnivå som standard.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med
Fredrik Høst
+47 48 86 76 01
fredrik.host@epsi-norway.org

LES DET SENESTE

Les gjerne våre sammendrag
om de siste kundeundersøkelsene
i strøm- og nettselskapene.

69,9

Kraftleverandører Privatmarked 2019. Generelt sett så har bransjer og bedrifter med en kundetilfredshetsskår under 60 store vanskeligheter med å motivere kundene til å bli, mens resultater over 75 peker på en sterk relasjon mellom leverandør og kunde.

67,9

Kraftleverandører Bedriftsmarked 2019.

69,0

Strømnett Privatmarked 2019.

Kontakt oss hvis du ønsker mer informasjon eller om du ønsker å bestille en undersøkelse.

Send oss en beskjed så hører du fra oss snart.

1 + 3 = ?

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.