Nyheter

Helsevesenet og dagligvarebransjen får gode tilbakemeldinger på måten de håndterer koronakrisen

EPSI Rating har nylig ferdigstilt en undersøkelse der vi har spurt nordmenn om hvordan de opplever at myndighetene og en rekke sentrale tjenesteleverandører har håndtert koronasituasjonen så langt. Tilbakemeldingen viser at folk flest er særlig godt tilfredse med måten helsevesenet og dagligvarebransjen har håndtert krisen.

Nordmenn er fornøyde med krisehåndteringen, men vi er langt mindre tilfredse enn danskene.

Det finnes forskjeller mellom de nordiske landene i forhold til hvordan koronakrisen er håndtert. Danmark var først ute med å innføre inngripende tiltak for å stanse koronaviruset, mens Sverige har vært mer liberale i deres smitteverntiltak. I lys av dette så har EPSI Rating Group spurt innbyggerne i Danmark, Finland, Norge og Sverige om hvor tilfredse de er med krisehåndteringen så langt. Studien viser at det er danskene som er klart mest fornøyde.

Kundetilfredshetsåret 2019

I denne rapporten har vi sett tilbake på kundetilfredshetsåret 2019.Vi har gått igjennom alle EPSI Rating Norge sine nasjonale studier samlet, og hentet frem innsikter og trender vi mener er viktig å ha med inn i framtiden.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med
Fredrik Høst
+47 48 86 76 01
fredrik.host@epsi-norway.org

Følg oss på Linkedin

Kontakt oss hvis du ønsker mer informasjon eller om du ønsker å bestille en undersøkelse.

Send oss en beskjed så hører du fra oss snart.

3 + 2 = ?