Disse tjenestene er norske bedrifter godt tilfredse med

EPSI Rating legger i dag frem en studie på hvor tilfredse norske bedrifter er med en rekke ulike forretningstjenester. Studien baserer seg på 1.400 dybdeintervjuer med bedrifter over hele landet. I denne, som i alle andre EPSI-målinger, så er det kundene selv som vurderer sine leverandører ut ifra egne erfaringer.

Solide tilbakemeldinger til regnskap- og revisjonsselskapene 

Med en gjennomsnittlig kundetilfredshet på 76 poeng, så kan regnskap- og revisjonsbyråene nok en gang skilte med høy kundetilfredshet. – Norske bedrifter er godt tilfredse med kvaliteten på det arbeidet som gjøres, og regnskap- og revisjonsselskapene leverer nok en gang godt på de forventningene kundene har, forteller Fredrik Høst i EPSI Rating.

Innen revisjon så er det fortsatt slik at det er de mellomstore og små revisjonsselskapene som samlet sett får den beste tilbakemeldingen, men blant de store byråene er det BDO som gjør det best. Se egen rapport for flere resultater.

Videre så kommer det frem at også advokatselskapene og rekrutteringsselskapene får tommel opp fra majoriteten av kundene. 

– Til tross for en høy skår, så må advokatselskapene notere seg en tilbakegang fra tilsvarende måling i 2018, fortsetter Høst. Hodejegerne fortsetter derimot den positive trenden, og resultatet på 75 er «all time high».

Bedring for bemanningsbransjen, men utfordringene er de samme som før

Målingen viser at majoriteten av bedriftene som benytter bemanningstjenester gjør det i tilfeller der ansatte er syke eller er i permisjon. 

– Kundetilfredsheten stiger noe etter noen år med tilbakegang, men det er fortsatt en del misnøye. Bedriftene som bruker denne typen tjenester opplever fortsatt at bemanningsbyråene i en del tilfeller ikke lykkes med å finne kvalifiserte personer til de aktuelle arbeidsoppgavene, forklarer Høst.

Kundene til Manpower er mer tilfredse enn ved forrige måling, og har den høyeste kundetilfredsheten blant de målte aktørene. Se egen rapport for flere resultater.

Høyere tilfredshet med IT-konsulenter enn med Management konsulenter.

I målingen er det også hentet inn tilbakemeldinger på bedriftenes opplevelse med IT og Management konsulenter. Alt i alt viser målingen at kundene stort sett er fornøyd med denne typen tjenester, men det er også tydelig at bedriftene er noe mer fornøyde med IT-konsulentene enn med management konsulentene, avslutter Høst.

Les mer om bemanningsbransjen og om revisjonsselskapene