Nyheter

OneCall og Dipper til topps i fersk kundeundersøkelse

For 18. gang har EPSI Rating gjennomført en kundeundersøkelse av mobilselskapene i Norge. I sum viser målingen at mobiltelefonitjenestene jevnt over fungerer bra. 3 av 4 kunder oppgir at de er fornøyde eller meget fornøyde med mobilselskapet sitt. OneCall gjør et pent byks fremover og er nå nummer 1 i privatsegmentet, mens det er Dipper […]

Ny kundeundersøkelse viser at storbankene sliter

Bankbransjen er i stadig endring, og den pågående koronakrisen har på sett og vis bare økt endringstakten. Det er færre fysiske kundemøter, andelen som bruker mobilbank fortsetter å stige, og flere må ta ansvar for sin egen bankhverdag. Hvilken effekt har så dette hatt på kundetilfredsheten? Studien fra EPSI viser at bankkundene i Norge er […]

bransjemåling

Stabilt høyt for revisjon – tilbakegang for bemanningsbransjen

Resultatene viser at revisjonsselskapene fortsatt presterer meget godt. Regnskapsbyråene får også gode tilbakemeldinger, mens tilfredsheten med bemanningsselskapene faller tilbake.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med
Fredrik Høst
+47 48 86 76 01
fredrik.host@epsi-norway.org

Følg oss på Linkedin

Kontakt oss hvis du ønsker mer informasjon eller om du ønsker å bestille en undersøkelse.

Send oss en beskjed så hører du fra oss snart.

0 + 8 = ?