Entries by Sindre Brochmann

Ny kundeundersøkelse viser at storbankene sliter

Bankbransjen er i stadig endring, og den pågående koronakrisen har på sett og vis bare økt endringstakten. Det er færre fysiske kundemøter, andelen som bruker mobilbank fortsetter å stige, og flere må ta ansvar for sin egen bankhverdag. Hvilken effekt har så dette hatt på kundetilfredsheten? Studien fra EPSI viser at bankkundene i Norge er […]